Over Curando

Meer lezen

Ons verhaal

De zorg verandert. Er is steeds meer vraag naar het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar thuiszorg. De zorg wordt duurder en de vraag voor deze thuiszorg neemt de komende decennia alleen maar toe. Mede door de technologische ontwikkelingen is het mogelijk om medisch specialistische verpleging thuis te laten plaatsvinden.

De huidige zorgmarkt wordt gedomineerd door grote en logge organisaties. Flexibiliteit én persoonlijke aandacht is soms ver te zoeken. Met Curando willen wij dit juist doorbreken. Wij willen naast de kwalitatieve zorg ook de kwaliteit van leven voor onze cliënten verbeteren.

Door kleine teams en onze één op één persoonlijke benadering kunnen wij dit bewerkstelligen. Wij bieden medisch en specialistische zorg en houden daarbij rekening met de wensen van onze cliënten.

Onze ambitie is dat wij cliënten in de toekomst steeds meer mogelijkheden geven om thuis behandeld te worden, ongeacht het type zorg. Doordat wij nauwlettend de ontwikkelingen op dit gebied volgen, willen hierin anticiperen en participeren.

Persoonlijke aandacht

Wij werken met kleine teams. Hierdoor kunnen wij ons makkelijker aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Flexibel

Wij denken altijd met u mee. Heeft u een afspraak buiten de deur en komen standaard tijden in het gedrang, dan passen wij ons aan.

We maken het verschil

Wij proberen ons aan te passen aan uw wensen. Denk hierbij aan tijden en locatie, maar ook door u de ruimte en begeleiding te geven om het zelf te doen.

De juiste zorg

Wij zijn verpleegkundig verantwoordelijk dat u de juiste zorg krijgt op de juiste plaats. Met als doel uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Missie

De missie van Curando is het bieden van specialistische thuiszorg, zowel verzorging als verpleging. We gaan voor de beste zorg voor u als cliënt. Flexibiliteit, deskundigheid en een persoonlijke aanpak staan hierbij vooraan.

Visie

Specialistische zorg hoeft niet altijd in het ziekenhuis te gebeuren. Bij Curando heeft u verschillende mogelijkheden om thuis zorg op maat te ontvangen. Naast specialistische verzorging en verpleging leveren we ook palliatieve zorg, complexe wondzorg en infuustherapie.

Onze ambitie is dat wij cliënten in de toekomst steeds meer mogelijkheden geven om thuis behandeld te worden, ongeacht het type zorg. We houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten en blijven onze deskundigheid hierin vergroten.

Curando wil naast kwalitatieve goede zorg ook de kwaliteit van leven voor onze cliënten verbeteren. We werken met een persoonlijke aanpak, respecteren u en uw leefomgeving. We denken niet in problemen, maar zoeken altijd een passende oplossing in samenwerking met de cliënt en andere (zorg)partijen om de cliënt heen.

Curando is een platte organisatie met kleine teams, waardoor wij ons makkelijk kunnen aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Denk hierbij aan tijden en locatie, maar ook door u de ruimte en begeleiding te geven om het zelf te doen. Onze medewerkers zetten een extra stap voor goede zorg.

Uitsluitingscriteria

Curando kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • onder de 18 jaar oud
  • waarbij sprake is van onvrijwillige zorg
  • met een zorgindicatie waarbij sprake is van laag complexe zorg over een langere periode
  • met psychiatrische problematiek
  • met agressieproblematiek en/of verslavingsproblematiek die tot risicovolle situaties kunnen leiden voor de medewerkers.

De uitsluitingscriteria worden door Curando vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.