Vergoedingen

Meer lezen

Curando is voor een groot deel een gecontracteerde zorgaanbieder.
Hieronder een overzicht van de zorgverzekeraars met wie wij een overeenkomst hebben:

voormalig Ditzo en de Amerfoortse

Regeling medische zorg asielzoekers

Deze zorg declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Staat uw zorgverzekeraar er niet bij? Dan kunnen wij in overleg alsnog uw zorg leveren. Wij zullen dan een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar en deze zal de zorg vanuit uw basisverzekering vergoeden. Omdat wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, wordt een deel vergoed (60% – 70%). De resterende kosten brengen wij niet bij u in rekening.

Wet langdurige zorg

Heeft u een WLZ (wet langdurige zorg)? Deze krijgen wij alleen vergoed als u een PGB (persoons gebonden budget) heeft. Heeft u geen PGB uit de WLZ dan kunnen wij helaas geen zorg bij u leveren.

Onze partners