Wijkverpleging

Meer lezen
Als u last krijgt van de gezondheid en afhankelijk wordt van korte of langdurige ondersteuning, dan kan er wijkverpleging aangevraagd worden. De wijkverpleging bestaat uit verzorging en/of verpleging bij u thuis en van zorgverleners bij u uit de buurt. Een wijkverpleegkundige speelt hierin een grote rol.

Verzorging en verpleging thuis

Verpleging en verzorging thuis wordt wijkverpleging genoemd en wordt vergoed vanuit het basispakket. De wijkverpleging is erop gericht om u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen met ondersteuning. De wijkverpleegkundige wordt ingeschakeld om samen met u af te stemmen op persoonlijke omstandigheden, uw eigen mogelijkheden en mogelijkheden in en vanuit uw eigen omgeving en thuissituatie.

Coördineren, signaleren, coachen, adviseren en preventieve zorg

Niet alleen verzorgende- en verpleegkundige handelingen behoren tot het takenpakket van de verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) adviseren en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen. Dit geldt ook voor casemanagement. Als het nodig is, maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Geen verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist

Voor wijkverpleging is geen verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. U kunt zelf contact opnemen met een organisatie in de thuiszorg. In de zorgpolis kunnen bepaalde voorwaarden beschreven staan over welke organisaties ingeschakeld kunnen worden.
Wijkverpleging kan worden uitgevoerd door verpleegkundigen en verzorgenden, afhankelijk van de zorgbehoefte van de verzekerde. De wijkverpleegkundige bekijkt welke zorg nodig is (indiceren) en kijkt wie de zorg moet leveren.

Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging vallen verpleegkundige handelingen die thuis plaatsvinden. Zo zijn er meer handelingen, waaronder voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen die uitgevoerd worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

Wondzorg;

Toedienen van medicatie;

Stomazorg;

Katheteriseren en de verzorging.

Verzorging

De verzorging valt ook onder de wijkverpleging. Verzorging is ‘Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)’ zoals:

Aan- en uitkleden;

Wassen en douchen;

Verzorgen van de huid;

Wijkverpleging aanvragen

Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen, dan kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij:

  • Uw gemeente;
  • Het sociale wijkteam van uw gemeente (aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, opvoeding, en hulp in huis);
  • De huisarts;
  • De transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).
  • Uw zorgverzekeraar.

Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt, zoals hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondzorg. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u verpleegkundige zorg. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente of zorgverzekeraar over zorg, welzijn en wonen.

Wat valt niet onder wijkverpleging?

Hulp in de huishouding, ook wel thuishulp, huishoudelijke hulp of thuiszorg genoemd. Dit is zorg dat u regelt via uw gemeente Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Ook dagopvang of individuele begeleiding is een onderdeel van de WMO. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoedt.

Wijkverpleegkundige regelt de zorg

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. U hoeft geen eigen risico te betalen. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, eventueel met naasten en andere professionele zorgverleners.

Wat bieden wij als organisatie

Zorg als onderdeel van de wijk;

Zorg gericht op zelfredzaamheid;

Samenwerken met andere disciplines om ziekenhuis opnames te voorkomen;

Mogelijkheid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen;

Thuiszorg op maat.

Heeft u interesse in onze wijkverpleging? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en stuur een mail naar info@curando.nl

Wijkverpleging aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Ideeën of tips?

Heeft u ideeën of tips ter verbeteren van de kwaliteit van onze zorg? We horen het graag. U kunt een mail sturen naar info@curando.nl.