Ons zorgaanbod

Meer lezen

Specialistische verpleging

Het specialistisch team bestaat uit verpleegkundigen die deskundig zijn op het gebied van specialistische en complexe zorg thuis. Samen met u en uw huisarts of behandelend specialist bekijken we de mogelijkheden voor specialistische verpleging. Wij bieden persoonlijke en professionele begeleiding en stemmen de zorg zoveel mogelijk af op uw persoonlijke situatie.

Het specialistisch team verleent hoog complexe zorg thuis. U kunt hierbij denken aan diverse vormen van infuustherapie, sondevoeding/intraveneuze voeding of dialyse. Een groot deel van het werk bestaat uit palliatieve zorg, bijvoorbeeld pijnbestrijding en sedatie. Deze kan op elk gewenst moment worden geboden, 24 uur per dag.

Onderstaande handelingen zijn van toepassing op specialistische zorg.

  • infuustherapie
  • antibiotica via het infuus
  • totaal parenterale voeding
  • sondevoeding
  • complexe wondzorg
  • spoelen van drains
  • pijnbestrijding
  • immunoglobulinen
  • chemotherapie
  • Enzymtherapie

Een tweede grote groep zorgvragers zijn de zorgvragers die gespecialiseerde palliatief terminale zorg vragen. Dit wil zeggen de zorg rondom gespecialiseerde pijnbestrijding en palliatieve sedatie in overleg met de huisartsen en
palliatief adviesteams.

Palliatieve zorg

Een tweede grote groep zorgvragers zijn de zorgvragers die gespecialiseerde palliatief terminale zorg vragen. Dit wil zeggen de zorg rondom gespecialiseerde pijnbestrijding en palliatieve sedatie in overleg met de huisartsen en
palliatief adviesteams.

Niet alleen de praktische zorg, maar ook de begeleiding van de cliënt en zijn naasten is een wezenlijke taak van de gespecialiseerd verpleegkundige.
De gespecialiseerd verpleegkundige is de spin in het web rondom deze zorgvragen.

Complexe wondzorg

Cliënten met een wond die niet geneest, kunnen last hebben van pijn, een nare geur, fysiek onwelbevinden, beperkingen in mobiliteit, beperkingen op het gebied van sociale contacten en functioneren en psychologische problemen (Augustin, 2012). Daarnaast kan deelname aan het arbeidsproces beperkt of onmogelijk zijn of kan men zelfs niet meer in staat zijn zelf in de algemene dagelijkse levensbehoeften te voorzien.

Soms is een ingrijpende behandeling nodig om een wond te laten genezen, zoals een operatie of een langdurige behandeling met frequente bezoeken van en aan (verschillende) zorgverleners. Kortom, wonden kunnen een behoorlijk negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven en andere dimensies die het gezondheidswelzijn van de cliënt bepalen (Huber, 2016). Niet enkel de (genezing) van de wond dient daarom centraal te staan in de zorg voor cliënten met een wond, maar de cliënt in zijn geheel.

Infuustherapie

Bij een infuus wordt vocht, medicatie of voeding toegediend. Door de technologische innovaties in de zorg zijn er steeds meer therapieën thuis mogelijk. De behandeling thuis is gelijk aan die van het ziekenhuis. In overleg met uw specialist wordt de zorg bij u thuis voortgezet.

Wij maken gebruik van mobiele infuuspompen. Hiermee heeft u de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt.

Het grootste voordeel voor u is dat u eerder naar huis kunt en de zorg in vertrouwde omgeving kunt ontvangen.

R

Zorg op maat

R

Persoonlijke aandacht

R

Flexibel