Ons zorgaanbod

Meer lezen

Ons werkgebied

Barendrecht

085 – 130 79 18

Specialistische verpleging

Het specialistisch team bestaat uit verpleegkundigen die deskundig zijn op het gebied van specialistische en complexe zorg thuis. Samen met u en uw huisarts of behandelend specialist bekijken we de mogelijkheden voor specialistische verpleging. Wij bieden persoonlijke en professionele begeleiding en stemmen de zorg zoveel mogelijk af op uw persoonlijke situatie.

Het specialistisch team verleent hoog complexe zorg thuis. U kunt hierbij denken aan diverse vormen van infuustherapie, sondevoeding/intraveneuze voeding of dialyse. Een groot deel van het werk bestaat uit palliatieve zorg, bijvoorbeeld pijnbestrijding en sedatie. Deze kan op elk gewenst moment worden geboden, 24 uur per dag.

Onderstaande handelingen zijn van toepassing op specialistische zorg.

 • infuustherapie
 • antibiotica via het infuus
 • totaal parenterale voeding
 • sondevoeding
 • complexe wondzorg
 • spoelen van drains
 • pijnbestrijding
 • immunoglobulinen
 • chemotherapie
 • Enzymtherapie

Een tweede grote groep zorgvragers zijn de zorgvragers die gespecialiseerde palliatief terminale zorg vragen. Dit wil zeggen de zorg rondom gespecialiseerde pijnbestrijding en palliatieve sedatie in overleg met de huisartsen en
palliatief adviesteams.

Wijkverpleging

Bij persoonlijke verzorging en verpleging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren. Verpleging is gericht op het verzorgen van verpleegtechnische handelingen die de client niet zelf kan uitvoeren, dit kunnen meerdere dingen zijn. Hieronder leest u meer over verpleging en de handelingen die daarbij horen. Bij persoonlijke verzorging kan aan de volgende activiteiten worden gedacht:

Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel) en haren wassen.
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige cliënt.
 • Hulp en begeleiding bij het aankleden en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mondverzorging en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, handverzorging en voetverzorging, sieraden omdoen, enzovoort.
 • Toedienen van sondevoeding.

Hulp bij huidverzorging

 • Reguliere huidverzorging.
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken (roodheid en irritaties van de huid).
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid.
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij intacte huid, enzovoort.

Hulp bij medicijngebruik

 • Aanreiken van medicijnen.
 • Hulp bij innemen medicijnen.
 • Zalf of crème aanbrengen op een intacte huid, enzovoort.

Activiteiten die horen bij verpleging

Toedienen van medicatie

Het aanreiken of toedienen van medicijnen (zalf, oog- oor- en neusdruppels)
Toedienen van medicatie per injectie.

Sondes en katheters

Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke, Vloeistoffen of stoffen via sondes, katheters en dergelijke inbrengen of laten afvloeien, bijvoorbeeld voeding of blaasspoeling.

Verzorging lichaamsopeningen

Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde).
Ook het verzorgen van wonden valt onder verpleging.

Palliatieve en terminale zorg

Een tweede grote groep zorgvragers zijn de zorgvragers die gespecialiseerde palliatief terminale zorg vragen. Dit wil zeggen de zorg rondom gespecialiseerde pijnbestrijding en palliatieve sedatie alsmede de zorgmomenten op de dag en de nachtzorg en 12 uurs zorg in overleg met de huisartsen en palliatief adviesteams. Niet alleen de praktische zorg, maar ook de begeleiding van de cliënt en zijn naasten is een wezenlijke taak van de gespecialiseerd verpleegkundige.

De gespecialiseerd verpleegkundige is de spin in het web rondom deze zorgvragen.

Complexe wondzorg

Cliënten met een wond die niet geneest, kunnen last hebben van pijn, een nare geur, fysiek onwelbevinden, beperkingen in mobiliteit, beperkingen op het gebied van sociale contacten en functioneren en psychologische problemen (Augustin, 2012). Daarnaast kan deelname aan het arbeidsproces beperkt of onmogelijk zijn of kan men zelfs niet meer in staat zijn zelf in de algemene dagelijkse levensbehoeften te voorzien.

Soms is een ingrijpende behandeling nodig om een wond te laten genezen, zoals een operatie of een langdurige behandeling met frequente bezoeken van en aan (verschillende) zorgverleners. Kortom, wonden kunnen een behoorlijk negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven en andere dimensies die het gezondheidswelzijn van de cliënt bepalen (Huber, 2016). Niet enkel de (genezing) van de wond dient daarom centraal te staan in de zorg voor cliënten met een wond, maar de cliënt in zijn geheel.

Infuustherapie

Bij een infuus wordt vocht, medicatie of voeding toegediend. Door de technologische innovaties in de zorg zijn er steeds meer therapieën thuis mogelijk. De behandeling thuis is gelijk aan die van het ziekenhuis. In overleg met uw specialist wordt de zorg bij u thuis voortgezet.

Wij maken gebruik van mobiele infuuspompen. Hiermee heeft u de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt.

Het grootste voordeel voor u is dat u eerder naar huis kunt en de zorg in vertrouwde omgeving kunt ontvangen.

R

Zorg op maat

R

Persoonlijke aandacht

R

Flexibel